Częste pytania


Należy umówić się z przedstawicielem firmy, zarezerwować mieszkanie podpisując umowę rezerwacyjną i dokonać wpłaty zaliczki celem potwierdzenia rezerwacji.
W umowie rezerwacyjnej szczegółowo ustalamy harmonogram płatności, indywidualnie ustalony między przedstawicielem firmy, a Klientem. Płatność całości kwoty powinna nastąpić przed odbiorem mieszkania.
W pierwszej kolejności zawierane są umowy rezerwacyjne, a następnie umowa deweloperska w formie aktu notarialnego. Ostatnim etapem zakupu jest podpisanie umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.
Dowód osobisty oraz Numer Identyfikacji Podatkowej ( w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).
Podpisanie aktu notarialnego wiąże się z pewnymi obowiązkami, których trzeba dopełnić, chcąc pozostawać w zgodzie z przepisami prawa oraz chcąc wypełnić zobowiązania wynikające z umowy kredytowej, w przypadku kiedy mieszkanie zostało kupione na kredyt. Bez względu na sposób płatności – środki własne czy kredyt bankowy – w ciągu 14 dni od daty aktu notarialnego konieczne jest złożenie w urzędzie gminy informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Taką informację składa się na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej poszczególnych urzędów gmin. Po złożeniu tego formularza urząd listownie informuje o wysokości podatku od nieruchomości, który trzeba będzie uregulować. Jeśli mieszkanie zakupione zostało za gotówkę, to właściwie wszystko, co trzeba zrobić, oczywiście zakładając, że nikt w tym zakupionym mieszkaniu się nie zamelduje, co poskutkowałoby wizytą w co najmniej jednym urzędzie gminy, w zależności od dotychczasowego miejsca zamieszkania, i w innych instytucjach. Wpisu do księgi wieczystej prowadzonej dla nowo nabytej nieruchomości związanej z ujawnieniem w niej nowego właściciela dokona za Państwa notariusz. Koszt wpisu to 200 złotych opłaty sadowej i tę kwotę przekazują Państwo notariuszowi przy podpisaniu aktu notarialnego, który ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do właściwego sądu.Natomiast w wypadku gdy kupili Państwo mieszkanie na kredyt, wówczas poza wpisem związanym z ujawnieniem nowego właściciela konieczny jest wpis do hipoteki wymagany przez bank. I tutaj zdecydowanie bardziej opłaci się samemu pofatygować do odpowiedniego sądu wieczystoksięgowego, z racji tego iż za złożenie wniosku o wpis do hipoteki notariusz naliczy odpowiednią taksę notarialną. Sami zapłacą Państwo w sądzie tylko tyle, ile wynosi opłata sądowa, czyli 200 złotych bez względu na liczbę hipotek. Co istotne, w wypadku wpisu do hipoteki konieczne jest także zapłacenie w Urzędzie Skarbowym podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC), któremu czynność ustanowienia hipotek podlega. Ten podatek wynosi 19 złotych i należy go zapłacić  w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o wpis do hipoteki w sądzie.
Podsumowując, w wypadku zakupu mieszkania za gotówkę konieczna jest wizyta w urzędzie gminy, w wypadku zakupu na kredyt – w urzędzie gminy, sądzie wieczystoksięgowym oraz urzędzie skarbowym.
Nasi doradcy przygotują dla Państwa wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania kredytu. Jeżeli potrzebują Państwo spotkanie z przedstawicielem banku, zorganizujemy je w dogodnym terminie.
W celu przeprowadzenia wstępnej oceny zdolności kredytowej bank poprosi Państwa o przygotowanie m.in. informacji o: wysokość miesięcznego dochodu netto, wysokość stałych miesięcznych wydatków, wysokość miesięcznych rat kredytów, oczekiwanego okresu kredytowania.
Banki posiadają różne procedury oraz wymagania dotyczące poszczególnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego. Objętość dokumentacyjna wniosku o kredyt hipoteczny jest uzależniona także od rodzaju źródła dochodu wnioskodawców. Poniżej lista podstawowych dokumentów, jakie bank będzie wymagał:
  • umowa rezerwacyjna kupna - sprzedaży,
  • oświadczenia dewelopera (na druku bankowym), w którym zawarte są szczegóły transakcji,
  • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie, jeżeli inwestycja została zakończona oświadczenie banku kredytującego o bezciężarowym wydzieleniu lokalu, gdy deweloper do realizacji projektu wspomagał się kredytem inwestycyjnym,
  • Wypis Rejestru Sądowego (KRS)
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów.
Nasi doradcy, na życzenie banku lub Nabywcy, przygotują komplet dokumentów, oraz służą radą i pomocą w razie pytań dotyczących inwestycji.
Stan deweloperski oznacza, że wykonane ściany działowe są zagruntowane i przygotowane pod malowanie, posadzki są gotowe do położenia każdego rodzaju podłóg. W mieszkaniu jest instalacja do urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralne ogrzewanie, a także instalacja elektryczna. Mieszkania wyposażone są w drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, okna z PCV z nawiewnikami, grzejniki z termostatami lub w przypadku inwestycji Kameralne Banino V ogrzewanie podłogowe.
Właściciele sami decydują o wielkości zużycia mediów, każde mieszkanie posiada indywidualne liczniki . Zadbaliśmy jednak o to , aby budynek był energooszczędny i zastosował materiały o najwyższych parametrach izolacyjnych.
Zapewniamy pięcioletnią gwarancję i rękojmię, zgodnie z przepisami polskiego prawa.
Odbiór lokalu dokonywany jest w obecności Klienta oraz pracownika dewelopera. Dokumentem potwierdzającym odbiór jest protokół sporządzony na dzień odbioru, w którym określony jest stan techniczny lokalu. Pracownik dewelopera przekazuje także pakiet instrukcji i protokołów odbiorowych pomocny w trakcie użytkowania lokalu.